watermark logo
Advertisement will close in 3s
Ads

Thêm Một Lần Đau (越南版 "错错错") - HKT Band

61 查看· 11 Feb 2022
视频酱
视频酱
0 关注者
0

⁣Nhớ không em lời hứa ngày xưa
记得吗,昔日的承诺吗?
Mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề
月色下依偎的誓言
Rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa
我俩的拥有是永不分离
Dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể dâu.
牵着手共渡过人间的坎坷
Đã quên sao lời hứa ngày xưa
忘了吗?昔日的诺言
Một lần yêu mang đớn đau suốt cuộc đời
爱一次是终身的苦痛
Ngày xưa mình có nhau, nay chỉ là niềm đau
昔日我俩的拥有,今只是痛苦
Người ra đi thương đau vây kín đời anh
你离开的伤痛环绕着我
Thêm một lần đau.(添𠬠𠞺𤴬)
添多次痛
Ngày xưa người đến chi, người hứa chi
当时你来做什么,应允着什么
Rồi nay em ra đi chẳng nói chi lời yêu em trao tôi hôm nào
现你放下一切爱语离我而去
Nay tan vào hư vô.
现都残破虚无
Tình em là thế sao, chỉ thế sao
你的爱是这样么?只这样么?
Lời yêu em trao tôi chỉ thế sao
你付给我的情话是这样么?
Ngày xưa khi bên tôi ai đã nói
昔日我身边谁说过
"Chúng ta không chia lìa."
我们永不分离
Ngày qua ta bên nhau, vượt qua bao thương đau
我俩已跨过多少伤痛的日子
Vì đâu hôm nay tình phai dấu
为何现在此情色已褪
Vì yêu em nên anh phai nén đau
为爱我抑制心中的痛苦
Để ngày sau đôi ta lại bên nhau.
让我俩日後再重聚
Nhớ không em lời hứa ngày xưa
记得吗,昔日的承诺?
Mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề
月色下依偎的誓言
Rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa
我俩的拥有是永不分离
Dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể dâu.
牵着手共渡过人间的坎坷
Đã quên sao lời hứa ngày xưa
忘了吗?昔日的诺言
Một lần yêu mang đớn đau suốt cuộc đời
爱一次是终身的苦痛
Ngày xưa mình có nhau, nay chỉ là niềm đau
昔日我俩的拥有,今只是痛苦
Người ra đi thương đau vây kín đời anh
你离开的伤痛环绕着我
Thêm một lần đau.
添多次痛
Tình em là thế sao, chỉ thế sao
你的爱是这样么?只这样么?
Lời yêu em trao tôi chỉ thế sao
你付给我的情话是这样么?
Ngày xưa khi bên tôi ai đã nói
昔日我身边谁说过
"Chúng ta không chia lìa."
我们永不分离
Vì đâu hôm nay tình phai dấu
为何现在此情色已褪
Vì yêu em nên anh phai nén đau
为爱我抑制心中的痛苦
Để ngày sau đôi ta lại bên nhau.
让我俩日後再重聚
Nhớ không em lời hứa ngày xưa
记得吗,昔日的承诺吗?
Mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề
月色下依偎的誓言
Rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa
我俩的拥有是永不分离
Dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể dâu.
牵着手共渡过人间的坎坷
Đã quên sao lời hứa ngày xưa
忘了吗?昔日的诺言
Một lần yêu mang đớn đau suốt cuộc đời
爱一次是终身的苦痛
Ngày xưa mình có nhau, nay chỉ là niềm đau
昔日我俩的拥有,今只是痛苦
Người ra đi thương đau vây kín đời anh
你离开的伤痛环绕着我
Thêm một lần đau.
添多次痛
Nhớ không em lời hứa ngày xưa
记得吗,昔日的承诺吗?
Mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề
月色下依偎的誓言
Rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa
我俩的拥有是永不分离
Dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể dâu.
牵着手共渡过人间的坎坷
Đã quên sao lời hứa ngày xưa
忘了吗?昔日的诺言
Một lần yêu mang đớn đau suốt cuộc đời
爱一次是终身的苦痛
Ngày xưa mình có nhau, nay chỉ là niềm đau
昔日我俩的拥有,今只是痛苦
Người ra đi thương đau vây kín đời anh
你离开的伤痛环绕着我
Thêm một lần đau.
添多次痛
Huh~~~~~~~
Thêm một lần đau.
添多次痛

显示更多

 0 评论 sort   排序依据